Waarom is het belangrijk om biodiversiteit te behouden #BeBiodiversity

04 jan 2018

Biodiversiteit en de aansluitende ecosysteemsdiensten* zijn essentieel voor het leven van de mens. Het belang ervan wordt echter té weinig geïntegreerd in onze levensstijl en onze economische strategieën.

Daarom heb ik samen met mijn administratie een strategie uitgewerkt om het grote publiek, de ondernemingen en de overheid te sensibiliseren.

 

De federale campagne #Bebiodiversity nodigt alle actoren van ons land uit om bij te dragen tot het behoud van de biodiversiteit.

Het doel?

• Ondernemers en burgers-consumenten mobiliseren om bij te dragen tot een verschuiving van de markt naar producten en consumptie, die de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten meer respecteren.
• De boodschap van medeverantwoordelijkheid van overheden, bedrijven en burgers-consumenten overbrengen.

 

 

In 2015 verklaarden de Verenigde Naties dat het behoud van biodiversiteit een wereldwijd probleem was. Concrete maatregelen zijn nodig om ecosystemen tegen 2020 en 2030 te herstellen en duurzaam te beheren.

Wij kunnen deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling slechts realiseren door te weten wat de biodiversiteit ons brengt.

Ook al wonen we niet op het platteland toch is er een voortdurende wisselwerking met de biodiversiteit. Wij halen voordeel uit deze producten, soms zelfs dankzij niet voor de hand liggende ecosystemen. Dit betekent dat onze acties en handelingen een invloed kunnen hebben op alle ecosystemen, zowel dichtbij als veraf.

 

 

Meer informatie: http://bebiodiversity.be/nl/en-ik-wat-kan-ik-doen/

 

 

(*goederen en diensten uit biodiversiteit, bijvoorbeeld natuurlijke hulpbronnen zoals voeding, water, hout, de bodem maar ook afbraak van organische afval, bestuiving of fotosynthese)