Akkoord van Parijs : veel meer dan een tekst, een opportuniteit om anders te handelen (ODD 13)!

10 jan 2017

Het federaal Parlement heeft op donderdag 22 december het Klimaatakkoord van Parijs gestemd. Het is veel meer dan enkel een internationaal akkoord, deze tekst zal ons toekomstig alledaags gedrag beïnvloeden. We moeten blijven overtuigen door te informeren over de gevolgen van het niet ageren voor de klimaatveranderingen op onze samenleving. Hiervoor wil ik “klimaatcoaches” benoemen die de taak krijgen om het publiek te informeren over de risico’s van de klimaatveranderingen. 

Die evolutie beïnvloedt alle sectoren van ons leven :

Zonder de gefedereerde entiteiten heeft de federale regering weinig speelruimte. De politieke wereld zal een heilig verbond moeten aangaan. Dat is één van de uitdagingen van het gecoördineerde beleid dat we moeten opstellen met de gewesten binnen het energiedomein, maar ook het domein van de mobiliteit, waarvoor mijn collega, François Bellot, Minister van Mobiliteit, bijzondere aandacht aan besteedt.

Ik ben benieuwd om tijdens het jaar 2017 om innovators en ondernemers te ontmoeten die een concrete invulling geven aan de ingesteldheid van Parijs.  Aarzel niet om uw initiatieven te delen met mij.

Nathalie VANGOIDSENHOVEN

Vertaler – Traductrice

Cabinet de la Ministre de l’Energie,

de l’Environnement et du Développement Durable, Marie Christine MARGHEM

Kabinet van Minister van Energie,

Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, Marie Christine MARGHEM

Rue de la Loi 51 Wetstraat – 1000 Bruxelles/Brussel 

0032 471 35 22 72
0032 2 790 57 27