Persberichten


> 11-01-2019 : Persbericht : CRM 2 (pdf)


> 09-11-2018 : Biodiversiteit volop in de schijnwerpers in november


> 07-09-2018 : Persbericht : Myrrha (pdf)


> 03-09-2018 : Persbericht : Aanbesteding Offshore (pdf)


> 31-08-2018 : Persbericht : AO Offshore (pdf)


> 20-08-2018 : Persbericht : Burden Sharing (pdf)


> 12-07-2018 : Ingevoerd hout: België voert zijn controles op om tegen illegaal hout te strijden


> 12-07-2018 : De strijd tegen de handel in bedreigde soorten wordt sterk opgevoerd


> 02-07-2018 : Persbericht : Stategische reserve EU (pdf)


> 27-06-2017 : Persbericht : Avis CC (pdf)


> 09-07-2018 : Persinvitatie “Stop handel in wilde dieren & planten”


> 17-05-2018 : Groen licht van het Parlement voor wetsontwerp burden sharing


> 24-03-2018 : Modernisering van de procedure voor de aanleg van de strategische reserve


> 19-03-2018 : Gemeenschappelijke verklaring met Noorwegen


> 07-02-2018 : Europese Commissie geeft groen licht voor het mechanisme van strategische reserve in België


> 27-10-2017 : Bijna 4 miljard euro minder subsidies voor windenergie op zee


> 24-07-2017 : Illegale handel in beschermde soorten: cijfers en perspectief


> 13-07-2017 : Goedkeuring van de wet “Antarctica”


> 21-06-2017 : Twee nieuwe wetsontwerpen ter ondersteuning van de energietransitie


> 22-06-2017 : Grondwettelijk Hof


> 06-06-2017 : Weerleggen


> 02-06-2017 : Nieuwe wet electriciteit


> 30-05-2017 : Foto’s HD Ecolabel


> 30-05-2017 : Uitnodiging 25 jaar Ecolabel


> 29-05-2017 : Kringloopeconomie


> 29-05-2017 : Foto’s HD veroudering


> 09-05-2017 : Uitnodiging Bijenplan


> 10-05-2017 : PB Bijenplan


> 10-05-2017 : Executive summary


> 10-05-2017 : Federale Bijenplan


> 27-04-2017 : Alle wegen leiden naar… een koolstofarme maatschappij:  ‘Klimaatcoaches’ op pad in de secundaire scholen (lancering in Doornik)’


> 27-04-2017 : Energiepact :  start consultatieronde’


> 24-03-2017 : Goedkeuring van de Ministerraad – MOG en energietransitiefonds’


> 17-03-2017 : Beslissing van de Europese Commissie over staatssteun voor de verlenging Doel 1, Doel 2 en Tihange 1′


> 14-03-2017 : Studie van de CREG – Steun aan offshore windenergie’


> 22-02-2017 : Lancering van de Belgische databank B-EPD – Batibouw’


> 07-02-2017 : Sectoraal akkord over microplastic’


> 30-01-2017 : Een energiepact tussen federaal en gewesten tegen eind 2017′


> 26-01-2017 : ENERGIE / KLIMAAT : Lancering van het nationale debat over de koolstofprijs’


> 18-01-2017 : Het FLEGT plan, een duurzame licentie voor houtinvoer in België.’


> 13-01-2017 : Minister van Energie, Marie Christine Marghem, voorziet voor de winter 2017-2018 een strategische reserve van 900 MW.’


> 22-12-2016 : Stemming van de wet op de repartitiebijdrage : belangrijke en duurzame inkomsten voor de Belgische Staat’


> 18-12-2016 : Offshore windenergie : Frans-Belgische werkgroep’


> 10-12-2016 : De vergoeding voor Doel 1 en 2 – Er is een bedrag van 20 miljoen gestort op 18 juli 2016 op de rekening van het transitiefonds’


> 05-12-2016 : Winter package : de prioriteiten van minister Marie Christine Marghem’


> 03-12-2016 : De strategische oriëntatienota’


> 01-12-2016 : 7000 staalnames bewijzen: benzine en diesel aan de Belgische pomp  van betrouwbare kwaliteit’


> 19-11-2016 : Het verslag « Belgium 2016 Review »’


> 07-11-2016 : Stand van zaken in verband met de internationale elektriciteitsmarkten’


> 07-11-2016 : Spanningen op de internationale elektriciteitsmarkten’


> 06-11-2016 : Stand van zaken in verband met de internationale elektriciteitsmarkten’


> 30-10-2016 : De federale bijdrage voor het adaptatieplan voor klimaatveranderingen & Het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende d’


> 27-10-2016 : 21 gezamenlijke maatregelen voorgesteld ter bevordering van de circulaire economie’


> 19-10-2016 : Kantoor Roland Berger – Tihange 1′


> 07-10-2016 : Reactie van Minister Marghem’


> 01-10-2016 : Het dossier kernenergie’


> 26-09-2016 : Brief van de voorzitter van de Kamer’


> 23-09-2016 : Dossier vergoeding verschuldigd door Electrabel en EDF’


> 19-09-2016 : België zet zich in voor de toekomst van walvissen en dolfijnen’


> 23-07-2016 : Loi modifiant la loi électricité du 29 avril 1999′


> 05-07-2016 : Bilateraal akkoord ondertekend waardoor het Luxemburgs radioactief afval in België’


> 10-06-2016 : Nationaal toezichtplan voor ziekte-overdragende muggen’


> 09-06-2016 : Windmolenparken in de Noordzee’


> 20-05-2016 : De regionale en federale ministers spreken zich uit voor de biodiversiteit’


> 02-05-2016 : Nationale Klimaatcommissie’


> 11-04-2016 : Europese Energie Unie : Energiesamenwerking tussen Nederland en België’


> 18-03-2016 : Plastic draagtassen’


> 04-03-2016 : Voorontwerp van wet en ontwerp van KB mbt mechanisme van subsidiëring windmolenparken op zee’


> 03-03-2016 : CITES : de strijd tegen de illegale handel van bedreigde soorten wordt opgedreven’


> 09-02-2016 : le Bsal (Batrachochytrium salamandrivorans)’


> 06-02-2016 : Diverse bepalingen inzake energie’


> 05-02-2016 : Het verplichte bijmengingspercentage van bio-ethanol in benzine’


> 14-12-2015 : Een historisch akkoord tijdens de COP21′


> 07-12-2015 : Cop21: België heeft een klimaatakkoord – PERSBERICHT van de 4 Klimaatministers’


> 02-12-2015 : Aanleiding van de “Bevoorradingszekerheidstudie voor België van Elia”‘


> 23-11-2015 : De subsidiëring van de windmolenparken’


> 18-11-2015 : Klimaattop in Parijs’


> 12-11-2015 : Eerste Europees integratieproject voor gas’


> 23-10-2015 : Vertegenwoordigers van Test-Aankoop’


> 12-10-2015 : De strategische reserve’


> 06-10-2015 : Élection du nouveau président du GIEC’


> 28-09-2015 : UN – De Top Post 2015′


> 24-09-2015 : Nieuwe tests voor voertuigen’


> 22-09-2015 : Reactie Marie Christine Marghem op de alarmistische berichten over krapte elektriciteitsmarkt’


> 20-09-2015 : “Klik voor het klimaat”’


> 18-09-2015 : EU-ambitie voor klimaatneutraliteit’


> 17-09-2015 : Nieuw afschakelplan: de belangrijkste wijzigingen’


> 14-09-2015 : Verklaring van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling, op de 59e zitting van de Algemene Conferentie van d’


> 29-07-2015 : Onderhandelingen over de levensduurverlenging van D1&2′


> 02-07-2015 : Belgische aardgasvervoersnet’


> 02-07-2015 : Afschakelplan’


> 22-06-2015 : Maatregelen voor de bevoorradingszekerheid van elektriciteit’


> 15-06-2015 : Klimaatbeleid in België’


> 15-06-2015 : COP21′


> 15-06-2015 : De vergelijkende studie over de energieprijs van de CREG’


> 11-06-2015 : Contract over de levensduurverlenging van Tihange 1.’


> 09-06-2015 : Nood van windmolenparken op zee’


> 05-06-2015 : De Wereldmilieudag’


> 04-06-2015 : Marie Christine Marghem en Elke Sleurs zetten zich in voor de bijen’


> 02-06-2015 : Reactie van Minister Marghem op de uitspraak van de rechtbank tegen de actie van Greenpeace’


> 21-05-2015 : Wetsontwerp verlenging Doel 1 en 2′


> 21-05-2015 : De invloed van Electrabel volgens Ecolo-Groen’


> 04-05-2015 : Electiciteit opslag’


> 29-04-2015 : Belgische bijdrage aan het Chernobyl Shelter Fund’


> 27-04-2015 : Illegale houthandel in Europa’


> 10-04-2015 : Het 7e « World Water Forum »’


> 03-04-2015 : Nucleaire winst’


> 01-04-2015 : Advies van het Directoraat-Generaal Mededinging van de Europese Commissie’


> 13-03-2015 : Energievisie’


> 05-03-2015 : Maatregelen in verband met de ivoorhandel’


> 04-03-2015 : “Thalassa”’


> 28-02-2015 : Risk Management /Expert Meeting’


> 18-02-2015 : Maatregelen met het oog op het verzekeren van de bevoorradingszekerheid in België’


> 13-02-2015 : Genève, een belangrijke stap’


> 12-02-2015 : Lacune vastgesteld in het doorrekenen aan de consument van groene stroomcertificaten’


> 06-02-2015 : Lancering van het Benelux Energie Expertise Netwerk – BEN!EX’


> 05-02-2015 : Lancering van het Benelux Energie Expertise Netwerk – BEN!EX’


> 14-01-2015 : Geblokkeerd Braziliaans hout mag weer worden verhandeld’


> 09-12-2014 : De federale regering stort 50 miljoen euro in het Green Climate Fund’


> 03-11-2014 : Start van de “OFF ON”-campagne: samen minder elektriciteit verbruiken om afschakeling te vermijden’


> 11-10-2014 : Eedaflegging van de nieuwe federale regering’