Pers

> 06-06-2020 : Persbericht : La ministre Marghem poursuit le financement de la transition énergétique


> 29-11-2019 : Persbericht : FEKP voor CMR 221119 V20 11 2019 NL (pdf)


> 11-01-2019 : Persbericht : CRM 2 (pdf)


> 09-11-2018 : Biodiversiteit volop in de schijnwerpers in november


> 07-09-2018 : Persbericht : Myrrha (pdf)


> 03-09-2018 : Persbericht : Aanbesteding Offshore (pdf)


> 31-08-2018 : Persbericht : AO Offshore (pdf)


> 20-08-2018 : Persbericht : Burden Sharing (pdf)


> 12-07-2018 : Ingevoerd hout: België voert zijn controles op om tegen illegaal hout te strijden


> 12-07-2018 : De strijd tegen de handel in bedreigde soorten wordt sterk opgevoerd


> 02-07-2018 : Persbericht : Stategische reserve EU (pdf)


> 27-06-2017 : Persbericht : Avis CC (pdf)


> 09-07-2018 : Persinvitatie “Stop handel in wilde dieren & planten”


> 17-05-2018 : Groen licht van het Parlement voor wetsontwerp burden sharing


> 24-03-2018 : Modernisering van de procedure voor de aanleg van de strategische reserve


> 19-03-2018 : Gemeenschappelijke verklaring met Noorwegen


> 07-02-2018 : Europese Commissie geeft groen licht voor het mechanisme van strategische reserve in België


> 27-10-2017 : Bijna 4 miljard euro minder subsidies voor windenergie op zee


> 24-07-2017 : Illegale handel in beschermde soorten: cijfers en perspectief


> 13-07-2017 : Goedkeuring van de wet “Antarctica”


> 21-06-2017 : Twee nieuwe wetsontwerpen ter ondersteuning van de energietransitie


> 22-06-2017 : Grondwettelijk Hof


> 06-06-2017 : Weerleggen


> 02-06-2017 : Nieuwe wet electriciteit


> 30-05-2017 : Foto’s HD Ecolabel


> 30-05-2017 : Uitnodiging 25 jaar Ecolabel


> 29-05-2017 : Kringloopeconomie


> 29-05-2017 : Foto’s HD veroudering


> 09-05-2017 : Uitnodiging Bijenplan


> 10-05-2017 : PB Bijenplan


> 10-05-2017 : Executive summary


> 10-05-2017 : Federale Bijenplan


> 27-04-2017 : Alle wegen leiden naar… een koolstofarme maatschappij:  ‘Klimaatcoaches’ op pad in de secundaire scholen (lancering in Doornik)


> 27-04-2017 : Energiepact :  start consultatieronde


> 24-03-2017 : Goedkeuring van de Ministerraad – MOG en energietransitiefonds


> 17-03-2017 : Beslissing van de Europese Commissie over staatssteun voor de verlenging Doel 1, Doel 2 en Tihange 1


> 14-03-2017 : Studie van de CREG – Steun aan offshore windenergie


> 22-02-2017 : Lancering van de Belgische databank B-EPD – Batibouw


> 07-02-2017 : Sectoraal akkord over microplastic


> 30-01-2017 : Een energiepact tussen federaal en gewesten tegen eind 2017


> 26-01-2017 : ENERGIE / KLIMAAT : Lancering van het nationale debat over de koolstofprijs


> 18-01-2017 : Het FLEGT plan, een duurzame licentie voor houtinvoer in België.


> 13-01-2017 : Minister van Energie, Marie Christine Marghem, voorziet voor de winter 2017-2018 een strategische reserve van 900 MW.


> 22-12-2016 : Stemming van de wet op de repartitiebijdrage : belangrijke en duurzame inkomsten voor de Belgische Staat


> 18-12-2016 : Offshore windenergie : Frans-Belgische werkgroep


> 10-12-2016 : De vergoeding voor Doel 1 en 2 – Er is een bedrag van 20 miljoen gestort op 18 juli 2016 op de rekening van het transitiefonds


> 05-12-2016 : Winter package : de prioriteiten van minister Marie Christine Marghem


> 03-12-2016 : De strategische oriëntatienota


> 01-12-2016 : 7000 staalnames bewijzen: benzine en diesel aan de Belgische pomp  van betrouwbare kwaliteit


> 19-11-2016 : Het verslag « Belgium 2016 Review »


> 07-11-2016 : Stand van zaken in verband met de internationale elektriciteitsmarkten


> 07-11-2016 : Spanningen op de internationale elektriciteitsmarkten


> 06-11-2016 : Stand van zaken in verband met de internationale elektriciteitsmarkten


> 30-10-2016 : De federale bijdrage voor het adaptatieplan voor klimaatveranderingen & Het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende d


> 27-10-2016 : 21 gezamenlijke maatregelen voorgesteld ter bevordering van de circulaire economie


> 19-10-2016 : Kantoor Roland Berger – Tihange 1


> 07-10-2016 : Reactie van Minister Marghem


> 01-10-2016 : Het dossier kernenergie


> 26-09-2016 : Brief van de voorzitter van de Kamer


> 23-09-2016 : Dossier vergoeding verschuldigd door Electrabel en EDF


> 19-09-2016 : België zet zich in voor de toekomst van walvissen en dolfijnen


> 23-07-2016 : Loi modifiant la loi électricité du 29 avril 1999


> 05-07-2016 : Bilateraal akkoord ondertekend waardoor het Luxemburgs radioactief afval in België


> 10-06-2016 : Nationaal toezichtplan voor ziekte-overdragende muggen


> 09-06-2016 : Windmolenparken in de Noordzee


> 20-05-2016 : De regionale en federale ministers spreken zich uit voor de biodiversiteit


> 02-05-2016 : Nationale Klimaatcommissie


> 11-04-2016 : Europese Energie Unie : Energiesamenwerking tussen Nederland en België


> 18-03-2016 : Plastic draagtassen


> 04-03-2016 : Voorontwerp van wet en ontwerp van KB mbt mechanisme van subsidiëring windmolenparken op zee


> 03-03-2016 : CITES : de strijd tegen de illegale handel van bedreigde soorten wordt opgedreven


> 09-02-2016 : le Bsal (Batrachochytrium salamandrivorans)


> 06-02-2016 : Diverse bepalingen inzake energie


> 05-02-2016 : Het verplichte bijmengingspercentage van bio-ethanol in benzine


> 14-12-2015 : Een historisch akkoord tijdens de COP21


> 07-12-2015 : Cop21: België heeft een klimaatakkoord – PERSBERICHT van de 4 Klimaatministers


> 02-12-2015 : Aanleiding van de “Bevoorradingszekerheidstudie voor België van Elia”


> 23-11-2015 : De subsidiëring van de windmolenparken


> 18-11-2015 : Klimaattop in Parijs


> 12-11-2015 : Eerste Europees integratieproject voor gas


> 23-10-2015 : Vertegenwoordigers van Test-Aankoop


> 12-10-2015 : De strategische reserve


> 06-10-2015 : Élection du nouveau président du GIEC


> 28-09-2015 : UN – De Top Post 2015


> 24-09-2015 : Nieuwe tests voor voertuigen


> 22-09-2015 : Reactie Marie Christine Marghem op de alarmistische berichten over krapte elektriciteitsmarkt


> 20-09-2015 : “Klik voor het klimaat”


> 18-09-2015 : EU-ambitie voor klimaatneutraliteit


> 17-09-2015 : Nieuw afschakelplan: de belangrijkste wijzigingen


> 14-09-2015 : Verklaring van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling, op de 59e zitting van de Algemene Conferentie van d


> 29-07-2015 : Onderhandelingen over de levensduurverlenging van D1&2


> 02-07-2015 : Belgische aardgasvervoersnet


> 02-07-2015 : Afschakelplan


> 22-06-2015 : Maatregelen voor de bevoorradingszekerheid van elektriciteit


> 15-06-2015 : Klimaatbeleid in België


> 15-06-2015 : COP21


> 15-06-2015 : De vergelijkende studie over de energieprijs van de CREG


> 11-06-2015 : Contract over de levensduurverlenging van Tihange 1


> 09-06-2015 : Nood van windmolenparken op zee


> 05-06-2015 : De Wereldmilieudag


> 04-06-2015 : Marie Christine Marghem en Elke Sleurs zetten zich in voor de bijen


> 02-06-2015 : Reactie van Minister Marghem op de uitspraak van de rechtbank tegen de actie van Greenpeace


> 21-05-2015 : Wetsontwerp verlenging Doel 1 en 2


> 21-05-2015 : De invloed van Electrabel volgens Ecolo-Groen


> 04-05-2015 : Electiciteit opslag


> 29-04-2015 : Belgische bijdrage aan het Chernobyl Shelter Fund


> 27-04-2015 : Illegale houthandel in Europa


> 10-04-2015 : Het 7e « World Water Forum »


> 03-04-2015 : Nucleaire winst


> 01-04-2015 : Advies van het Directoraat-Generaal Mededinging van de Europese Commissie


> 13-03-2015 : Energievisie


> 05-03-2015 : Maatregelen in verband met de ivoorhandel


> 04-03-2015 : “Thalassa”


> 28-02-2015 : Risk Management /Expert Meeting


> 18-02-2015 : Maatregelen met het oog op het verzekeren van de bevoorradingszekerheid in België


> 13-02-2015 : Genève, een belangrijke stap


> 12-02-2015 : Lacune vastgesteld in het doorrekenen aan de consument van groene stroomcertificaten


> 06-02-2015 : Lancering van het Benelux Energie Expertise Netwerk – BEN!EX


> 05-02-2015 : Lancering van het Benelux Energie Expertise Netwerk – BEN!EX


> 14-01-2015 : Geblokkeerd Braziliaans hout mag weer worden verhandeld


> 09-12-2014 : De federale regering stort 50 miljoen euro in het Green Climate Fund


> 03-11-2014 : Start van de “OFF ON”-campagne: samen minder elektriciteit verbruiken om afschakeling te vermijden


> 11-10-2014 : Eedaflegging van de nieuwe federale regering