Sectoraal akkord over microplastic

07 feb 2017

BRUSSEL- 6/02/2017- De minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, Marie Christine Marghem, wil samenwerken met de bedrijven die primaire microplastic afstoten, tegen de verontreiniging van oceanen en zeeën.  Aan de hand van een sectorovereenkomst met de stakeholders wil de minister België wereldwijde pionier maken in die strijd.

  

Op maandag 6 februari heeft de Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, Marie Christine Marghem, een bezoek gebracht aan het cosmeticabedrijf  L’Oréal te Libramont.

Die microplastic vormt een probleem, want het wordt gemaakt onder de vorm van kleine deeltjes die niet gefilterd kunnen worden door terugwinningssystemen of gerecycleerd kunnen worden. Daarenboven wordt slechts een klein deel van die microplastic in het huishoudelijk afvalwater effectief opgevangen door de zuiveringsinstallaties.

De minister wil een sectorovereenkomst wil opstellen met de stakeholders om de verspreiding van die plastic deeltjes tegen te gaan die bijzonder schadelijk zijn voor de biodiversiteit.

Aan de hand van die overeenkomst verbinden de verschillende economische, politieke en administratieve actoren zich rechtstreeks tot het verminderen van die specifieke vorm van vervuiling. En zo wordt België een pionier bij het verbieden van microplastic.

De verspreiding van die microplastic tegen gaan is onontbeerlijk voor het behoud van ons marien ecosysteem en voor de biodiversiteit. De verspreiding van microplastic in onze oceanen en rivieren tegengaan beantwoordt ook aan de 14eduurzame ontwikkelingsdoelstelling, die voorzien werd door de Verenigde Naties :

 “Tegen 2025 de vervuiling van de zee voorkomen en in aanzienlijke mate verminderen, in het bijzonder als gevolg van activiteiten op het land, met inbegrip van vervuiling door ronddrijvend afval en voedingsstoffen.”

 

In dat perspectief heeft L’Oréal haar duurzame ontwikkelingsbeleid tegen 2020 voorgesteld, « Sharing beauty with All ». Ze integreert een maatregel om de microplastic deeltjes te verminderen bij de productie van bepaalde cosmeticaproducten, zoals scrubs voor de huid of make-up producten.