Opbrengst van de veiling van de CO2-emissierechten

06 dec 2017

Op maandag 5 december heeft de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, Marie Christine Marghem, de opdracht gegeven aan haar administratie (AD Leefmilieu) om over te gaan tot het storten van de opbrengst van de veiling van de CO2-emissierechten op 26/10/2016, ten gevolge van het regeerakkoord diezelfde dag nog goedgekeurd in Overlegcomité.

De volgende bedragen werden gestort :

  • Federale Regering = 43.283.269,35
  • Vlaams Gewest=235.061.689,58
  • Waals Gewest=133.981.459,17
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest=31.720.757,00

De EU-regeling voor emissiehandel (ETS) beoogt namelijk de productiesectoren van elektriciteit, cement of staal en de luchtvaart in de 28 landen van de Europese Unie en sommige landen buiten de EU (waaronder Noorwegen) voor de periode 2013-2020.
Het  grootste deel van de inkomsten toegekend aan de federale regering zal gestort worden in het Klimaatresponsabiliseringsfonds dat zal dienen om de boni van de Gewesten inzake klimaatbeleid te financieren (wet van 6 januari 2014).
De termijnen voor de toekomstige betalingen moeten nog voorgesteld worden aan de Gewesten.
Minister Marie Christine  Marghem is verheugd dat de eerste betaling van de ETS rechten gebeurd is.

“ Het gaat om grote bedragen die het klimaatbeleid in België een duwtje in de rug zullen geven en bij zal dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen die in het politiek akkoord rond de Burden Sharing van 4 december 2015 vooropgesteld werden”, zegt Marie Christine Marghem.

Ariane van Caloen
Porte-parole – Woordvoerster
Cellule Communication – Communicatie

Cabinet de la Ministre de l’Energie,
de l’Environnement et du Développement Durable, Marie Christine MARGHEM
Kabinet van Minister van Energie,
Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, Marie Christine MARGHEM

Rue de la Loi 51 Wetstraat – 1000 Bruxelles/Brussels
0032 477 321 568
0032 2 790 57 39