Minister Marghem zet de werkzaamheden inzake energietransitie en vervanging van kernenergie voort

11 jan 2019

De Ministerraad heeft vandaag in tweede lezing zijn goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van wet betreffende de implementatie van een capaciteitsvergoedingsmechanisme.

In overeenstemming met de wet van 2003 is de kernuitstap tegen 2025 gepland in België. Om de 7 kernreactoren te vervangen, zet de regering haar werkzaamheden in het kader van de energietransitie voort, in het bijzonder met de ontwikkeling van offshore windmolens om tegen 2030 een geïnstalleerde capaciteit van 4 GW te bereiken.

Uit een recente studie van Elia blijkt dat vanaf 2025 3,6 GW aan nieuwe capaciteit nodig zal zijn om de bevoorradingszekerheid te verzekeren. In het licht van deze situatie moet België, net als andere lidstaten van de Europese Unie, een capaciteitsvergoedingsmechanisme in het leven roepen. Dit mechanisme is gebaseerd op een aanbestedingsprincipe voor een specifieke capaciteit wat betreft de gascentrales, het vraagbeheer en de opslag.

De minister voegt daaraan toe: “Dit systeem, dat typisch liberaal is, is gebaseerd op een oproep tot mededinging van de verschillende operatoren en garandeert de laagste prijzen. Ons doel is om uiterlijk in 2021 de eerste aanbesteding te lanceren om voldoende tijd te hebben voor de bouw van de gascentrales.”

Na het besluit van de Ministerraad van 20 juli 2018 werd het voorontwerp van wet voorgelegd aan de Europese Commissie en was het het voorwerp van constructieve besprekingen om ervoor te zorgen dat het in overeenstemming is met de mededingingsregels. Na het positieve besluit van de Ministerraad vanmorgen zal de tekst aan de Raad van State worden toegezonden.