Interview - Het Energiepact (De zevende dag)

17 dec 2017

 

Bekijk hier mijn interview over het Energiepact van 17 december :

Het interfederaal Energiepact is één van de grote uitdagingen voor ons land. Het zal de visie op het Belgische energiesysteem 2050 geven dat zal leiden naar een koolstofarmer energiesysteem met een verminderde uitstoot van broeikasgassen.  Om deze doelstellingen te verwezenlijken, moeten we een beleid uittekenen dat gericht is op een meer efficiënt energiegebruik en de ontwikkeling van hernieuwbare energieproductie. Tegelijk moeten we uiteraard de energiebevoorrading verzekeren, de energiefactuur betaalbaar houden voor gezinnen en ervoor zorgen dat de competitiviteit van bedrijven niet in het gedrang komt. Om een zekere, betaalbare en duurzame energietoekomst voor ons land te verzekeren moeten we de handen in elkaar slaan.

Als gast in “ De Zevende Dag” (VRT één) schets ik de evolutie van het Energiepact en geef uitleg over de stand van zaken.