Green Bonds, Financieringsmiddelen voor de energietransitie

12 dec 2017

Man hand holding coin dollar with tree growing putting on money coin stack arranged as a graph on wooden table, concept of money growth and saving money

Het interfederaal Energiepact, de gemeenschappelijke Belgische visie voor 2050, is afgerond. Dit document wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de verschillende regeringen.

Federaal Minister van Energie, Milieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem woont samen met premier Charles Michel de klimaattop in Parijs, “One Planet Summit”, bij. De financiering van de energietransitie vormt de kern van de discussies. “Groene Obligaties” maken het mogelijk om deze uitdaging aan te gaan. Het zijn klassieke obligaties waarmee de Belgische Staat ecologische initiatieven financiert. Deze obligaties zullen een minimaal initieel volume hebben van € 3 tot € 5 miljard voor ‘groene’ projecten die onder federale bevoegdheden vallen: energie-efficiëntie van openbare gebouwen, investeringsbeleid voor spoorwegen en. offshore windenergie.

België zal de eerste groene obligaties (of Green OLOs), voorbehouden aan institutionele spelers (banken, verzekeringen, enz.), vanaf het eerste kwartaal 2018 tegen de marktvoorwaarden van het ogenblik kunnen uitgegeven.

De minister zei: “De federale overheid geeft een duidelijk signaal aan investeerders en aan Europa: België heeft een interfederaal energiepact en zal zijn burgers in staat stellen financieel bij te dragen. Ik dank de Premier en de minister van Financiën Johan Van Overtveldt voor de gezamenlijke uitwerking van dit project. Ik ben dan  ook  trots aan te kondigen dat België het tweede land in de Eurozone zal zijn dat Green Bonds uitgeeft.”