De Europese Commissie keurt de maatregelen goed die minister Marie Christine Marghem heeft genomen om in België een stabiele elektriciteitsbevoorrading te garanderen.

07 feb 2018

Energie

De door minister Marghem voorgestelde maatregel betreffende het aanleggen van een strategische reserve voor de komende vijf jaar is onlangs door de Europese Commissie goedgekeurd.

Dit maakt het dus mogelijk de bevoorradingszekerheid in elektriciteit van het land te versterken met inachtneming van de in Europa geldende mededingingsregels.

Concreet kan deze reserve (samengesteld uit gascentrales, die geïnstalleerd zijn op Belgisch grondgebied en die in staat zijn om snel een grote hoeveelheid elektriciteit te produceren die in het net wordt geïnjecteerd, en uit het vraagbeheer, waardoor het mogelijk wordt het verbruik van bepaalde industriëlen of gebouwen te verminderen) geactiveerd worden indien op korte termijn een aanzienlijk risico op een elektriciteitstekort vastgesteld wordt, bijvoorbeeld bij een daling van de productie uit hernieuwbare energiebronnen (gebrek aan wind of zon), bij een zeer hoge vraag tijdens piekverbruik of wanneer het onmogelijk is om uit buurlanden te importeren.

Een dergelijk mechanisme is des te noodzakelijker in de context van de kernuitstap in België, omdat we op lange termijn het aanzienlijke tekort in de productie van onze centrales zullen moeten compenseren.

 

Persbericht