Brussels Declaration ‘Climate Change & Oceans Preservation’

19 feb 2019

De gevolgen van de klimaatverandering voor de oceanen vormen een grote bedreiging voor het mariene ecosysteem.

Om het hoofd te bieden aan wat waarschijnlijk de grootste milieu-uitdaging van deze eeuw is, organiseert België de conferentie ‘Climate Change and Oceans Preservation’

Dit internationaal evenement zal plaatsvinden op dinsdag 19 februari 2019 in het Egmontpaleis in Brussel.

Deze conferentie is een initiatief van Marie Christine Marghem, Belgisch minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling en Philippe De Backer, Belgisch minister van de Noordzee.

Deze conferentie zal zich concentreren op de gevolgen van de klimaatverandering, met bijzondere aandacht voor de bedreiging van de mariene biodiversiteit, de noodzaak om de uitsloot van schepen te verminderen en het potentieel voor offshore-energieproductie.

Tijdens deze bijeenkomst op hoog niveau zullen ook de meest recente initiatieven van internationale organisaties, staten, bedrijven en ngo’s worden besproken.

België, vertegenwoordigd door zijn Eerste Minister en de ministers van Leefmilieu en van de Noordzee, zal prins Albert van Monaco, de ministers van rechtstreeks betrokken landen (Marshalleilanden, Nederland) en hoge ambtenaren van internationale organisaties die zich op politiek en wetenschappelijk vlak met deze uitdaging bezighouden (UNFCCC, UNESCO, IMO, Europese instellingen) verwelkomen. Jongeren en hun vertegenwoordigers werden ook uitgenodigd om hun bezorgdheid te uiten over de klimaatverandering en de impact ervan op hun toekomst.

Tijdens het evenement zal aan de aanwezige staten, sectoren en organisaties worden voorgesteld om de Brussels Climate Change & Oceans Declaration te ondertekenen en zo hun betrokkenheid voor toekomstige generaties te herbevestigen.

banner 'Climate Change & Oceans Preservation' Conference

Het gedetailleerd programma is beschikbaar op www.climateoceans.eu.

Informatie voor pers en media