21 gezamenlijke maatregelen voorgesteld ter bevordering van de circulaire economie

27 okt 2016

27-10-2016 – Brussel – Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Kris Peeters, en Minister van Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, Marie Christine Marghem, hebben vandaag hun 21 gezamenlijke maatregelen voorgesteld ter bevordering van de circulaire economie.

Daarmee willen ze bijdragen aan de ambitie om van België een leider van de circulaire economie te maken. “België heeft een sterke industriële geschiedenis. Gelegen in het hart van Europa leent het zich uitstekend voor de ontwikkeling van het innovatieve economische model”, aldus Minister Marghem. Net als in het verleden, wil ons land actief blijven deelnemen aan het Europees debat rond circulaire economie, door realistische en constructieve voorstellen te ontwikkelen op het vlak van ecodesign en consumentenbescherming.
Omdat zoveel actoren betrokken zijn bij de uitvoering van het stappenplan van Ministers Marghem en Peeters, hebben ze zich ook geëngageerd om die zo veel mogelijk te betrekken. Ze zullen ook samenwerkingsinitiatieven opzetten.

In dat kader hebben ze vandaag een charter ondertekend met de Federatie van Recyclers, GO4CIRCLE. Dat vormt de basis voor een 3-jarig partnerschap voor het identificeren van moeilijkheden en faciliteiten voor hergebruik en recyclage.

Minister Marghem en Minister Peeters werken verder ook aan de verbetering van de wetgeving voor bestaande productnormen, alsook van de communicatie over duurzame consumptie en de bescherming van de consument. De maatregelen (zie bijlage) zullen nog vóór 2019 van kracht worden.

“Circulaire economie biedt voordelen op het economisch vlak : volgens een studie van PWC kan de circulaire economie, bijvoorbeeld voor de chemische sector, een groei teweegbrengen van grosso modo 3 tot 6 %. Maar circulaire economie geeft ook een antwoord op de uitdagingen rond de klimaatopwarming, de geleidelijke uitputting van de natuurlijke hulpbronnen, het verlies aan biodiversiteit. Als we ons milieukapitaal willen behouden en opwaarderen, is een aanpassing van onze productie- en consumptiepatronen hoogdringend en moeten we circulaire economie met alle middelen aanmoedigen”, geeft Minister Marghem mee.

“Uit studies blijkt dat de circulaire economie in ons land op termijn tot 100.000 nieuwe jobs en een extra toegevoegde waarde van 7,3mia kan leiden. Die boot mogen we niet missen, en daar zetten we met dit actieplan volop op in”, besluit Minister van Economie Kris Peeters.

CIRC-ECON-NL-LIGHT-2

20160201- Eco-Circ.-Samenvatting NL

20160201- Eco-Circ.-Summary EN

Ingrid Van Daele
Woordvoerster

Kabinet van minister van Energie,
Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, Marie Christine MARGHEM

Wetstraat 51
1040 Brussel

(tel) 02 790 57 28
(GSM) 0470 320 262