Nieuws : LeefMilieu

19

feb

2019

Brussels Declaration ‘Climate Change & Oceans Preservation’

Energie / Artikel / Persbericht / Persbericht / LeefMilieu / Klimaat / Persberichten

De gevolgen van de klimaatverandering voor de oceanen vormen een grote bedreiging voor het mariene ecosysteem. Om het hoofd te bieden aan wat waarschijnlijk de grootste {...}

06

jun

2018

Plastic ligt onder vuur

LeefMilieu / Duurzame ontwikkeling

“Plastic (voor eenmalig gebruik) is een bron van ergernis en moet worden verboden”. Een vaak gehoorde uitspraak. Maar wat verstaan we onder plastic? De lange Wikipedia-pagina over {...}

16

apr

2018

Eerste studie over de belemmeringen voor recyclage

LeefMilieu / Duurzame ontwikkeling

In het kader van de ontwikkeling van de circulaire economie had de minister een monitoring van de recyclagecentra aangekondigd om de economische en technische belemmeringen voor {...}

06

jan

2018

Sectorakkoord om microplastics te bannen, een actie om biodiversiteit te vrijwaren

LeefMilieu / Beleidsnota

Sectorakkoord om microplastics te bannen, een actie om biodiversiteit te vrijwaren Samen met DETIC, de Belgisch-Luxemburgse vereniging van producenten en verdelers van cosmetica, {...}

15

dec

2017

Circulaire econonie, een industrieel systeem in volle ontwikkeling

LeefMilieu / Duurzame ontwikkeling

Circulaire economie is een concept dat de kern vormt van de evolutie van onze samenleving en dat ernaar streeft om ons te leiden tot een duurzamer en beter beheer van onze {...}

12

dec

2017

Green Bonds, Financieringsmiddelen voor de energietransitie

Energie / Artikel / Persbericht / LeefMilieu / Artikel / Klimaat / Persberichten

Het interfederaal Energiepact, de gemeenschappelijke Belgische visie voor 2050, is afgerond. Dit document wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de verschillende {...}

22

nov

2017

Illegale houtexport – minister Marghem teleurgesteld door de aanvallen van Greenpeace en WWF

Persbericht / LeefMilieu

* Belga bericht van 22/11/2017:  deels integraal overgenomen, deels vertaald uit het Frans. Minister van Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem (MR) betreurt {...}

26

sep

2017

Ontmoeting van Minister Marghem met Franse Staatssecretaris bij de Minister van Ecologische Transitie Brune Poirson

LeefMilieu / Beleidsnota / Persberichten

Op dinsdag 26 september heeft de Minister van Leefmilieu, Marie Christine Marghem, de Franse Staatssecretaris bij de Minister van Ecologische Transitie, Brune Poirson, ontmoet in {...}

24

jul

2017

Illegale handel in beschermde soorten: cijfers en perspectief

Persbericht / LeefMilieu

De minister van Leefmilieu, Marie Christine Marghem, heeft deze morgen aan de pers de resultaten van de inspecties van haar dienst CITES1 voorgesteld alsook de geplande acties voor met {...}

14

jul

2017

Ga je op reis naar het buitenland? Kijk dan goed uit voor je een souvenir koopt!

LeefMilieu / Beleidsnota

Opgelet met souvenirs zoals exotisch fruit, houten voorwerpen, schelpen, zaadjes van een plant of een krokodillentand! Deze « souvenirs » kunnen immers ziektes en parasieten {...}