Nieuws : Energie

19

feb

2019

Brussels Declaration ‘Climate Change & Oceans Preservation’

LeefMilieu / Persbericht / Klimaat / Mijn voorangen / Persberichten

De gevolgen van de klimaatverandering voor de oceanen vormen een grote bedreiging voor het mariene ecosysteem. Om het hoofd te bieden aan wat waarschijnlijk de grootste {...}

11

jan

2019

shéma transition energétique

Minister Marghem zet de werkzaamheden inzake energietransitie en vervanging van kernenergie voort

Energie / Persbericht / Beleidsnota

De Ministerraad heeft vandaag in tweede lezing zijn goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van wet betreffende de implementatie van een capaciteitsvergoedingsmechanisme. In {...}

24

mrt

2018

Modernisering van de procedure voor de aanleg van de strategische reserve

Energie / Persbericht

Op voorstel van de Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling, Marie Christine Marghem, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat het wettelijke kader voor {...}

19

mrt

2018

Minister Marghem ondertekent een gemeenschappelijke verklaring met Noorwegen om de samenwerking inzake energie tussen de twee landen te versterken

Energie / Persberichten

De minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling, Marie Christine Marghem  heeft in Bergen, Noorwegen, een gemeenschappelijk verklaring ondertekent met de Noorse minister {...}

07

feb

2018

De Europese Commissie keurt de maatregelen goed die minister Marie Christine Marghem heeft genomen om in België een stabiele elektriciteitsbevoorrading te garanderen.

Energie / Artikel

De door minister Marghem voorgestelde maatregel betreffende het aanleggen van een strategische reserve voor de komende vijf jaar is onlangs door de Europese Commissie goedgekeurd. Dit {...}

17

dec

2017

Interview – Het Energiepact (De zevende dag)

Energie / Beleidsnota

  Bekijk hier mijn interview over het Energiepact van 17 december : Het interfederaal Energiepact is één van de grote uitdagingen voor ons land. Het zal de visie op {...}

12

dec

2017

Green Bonds, Financieringsmiddelen voor de energietransitie

Energie / Artikel / Persbericht / LeefMilieu / Artikel / Klimaat / Persberichten

Het interfederaal Energiepact, de gemeenschappelijke Belgische visie voor 2050, is afgerond. Dit document wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de verschillende {...}

06

dec

2017

Algemene beleidsnota energie voorgesteld

Energie / Beleidsnota

Deze ochtend stel ik mijn algemene beleidsnota energie voor waarin de acties en initiatieven voor 2017 en verder aangekondigd worden. In 2017 zal de regering initiatieven blijven nemen ten gunste van de realisatie van de energietransitie. Daarnaast zullen de voorbereidingen voor de kernuitstap worden verdergezet, zal verder gestalte worden gegeven aan het beleid inzake het beheer van radioactief afval en zal het onderzoek en ontwikkeling op nucleair vlak verder worden ondersteund. Zo {...}

01

dec

2017

Toekenning van een subsidie in het kader van het Energietransitiefonds

Energie / Persbericht

Het Energietransitiefonds is bedoeld om onderzoek en ontwikkeling op het vlak van energie aan te moedigen,  meer bepaald inzake de productie en de opslag van energie. Dit fonds wordt {...}

27

okt

2017

Bijna 4 miljard euro minder subsidies voor windenergie op zee

Energie / Persberichten

Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) en Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) hebben een akkoord bereikt over het steunmechanisme voor de {...}