Nieuws : Duurzame ontwikkeling

06

jun

2018

Plastic ligt onder vuur

LeefMilieu / Duurzame ontwikkeling

“Plastic (voor eenmalig gebruik) is een bron van ergernis en moet worden verboden”. Een vaak gehoorde uitspraak. Maar wat verstaan we onder plastic? De lange Wikipedia-pagina over {...}

16

apr

2018

Eerste studie over de belemmeringen voor recyclage

LeefMilieu / Duurzame ontwikkeling

In het kader van de ontwikkeling van de circulaire economie had de minister een monitoring van de recyclagecentra aangekondigd om de economische en technische belemmeringen voor {...}

15

dec

2017

Circulaire econonie, een industrieel systeem in volle ontwikkeling

LeefMilieu / Duurzame ontwikkeling

Circulaire economie is een concept dat de kern vormt van de evolutie van onze samenleving en dat ernaar streeft om ons te leiden tot een duurzamer en beter beheer van onze {...}

24

okt

2017

Viering van de twintigste verjaardag van de Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling bij Bozar. 

Duurzame ontwikkeling

De term “Duurzame ontwikkeling” verscheen voor het eerst in 1987 tijdens de Wereldcommissie voor milieu en ontwikkeling.  Ze is de vrucht van de bereidheid van de in deze {...}

12

okt

2017

Verenigde Staten stappen uit UNESCO

Duurzame ontwikkeling

Vandaag kondigden de Verenigde Staten aan dat ze zich terugtrekken uit de UNESCO, de VN organisatie met als opdracht de coördinatie van de internationale samenwerking inzake {...}

11

sep

2017

sterke relatie producent-consument

Duurzame ontwikkeling / Beleidsnota

De recente voedsel- en gezondheidscrisis liet het land niet onverschillig. De lokale producent, die onze bezorgdheid voor gezond voedsel deelt, kwam opnieuw sterker naar voren. Een {...}

30

mei

2017

Marie-Christine Marghem viert 25ste verjaardag EU Ecolabel bij Vandeputte

LeefMilieu / Duurzame ontwikkeling / Persberichten

Vandaag heeft Marie-Christine Marghem, Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, de 25ste verjaardag van het EU Ecolabel gevierd bij het bedrijf Vandeputte in {...}

29

mei

2017

Geprogramererde veroudering, een uitdaging voor de circulaire economie

Duurzame ontwikkeling / Persberichten

De federale minister voor Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling, Marie Christine Marghem, heeft op 29 mei in de werkhuizen van de vzw “Spullenhulp” in Anderlecht, de {...}

11

mei

2017

Circulaire economie, wat is dit eigenlijk?

LeefMilieu / Duurzame ontwikkeling / Beleidsnota

Circulaire economie of kringloopeconomie is een economisch en industrieel systeem dat erop gericht is geproduceerde goederen, incl. onderdelen en materialen, zolang mogelijk met {...}

29

mrt

2017

De federale minister roept de actoren samen om het leven van de bevers in Walibi te redden

LeefMilieu / Duurzame ontwikkeling / Beleidsnota

Ten gevolge van de aankondiging van het DNF (Département de la Nature et forêts de la Région Wallonne) om een familie bevers te vangen en te euthanaseren, die een potentieel risico {...}